Te amo Pino

Te amo Pino

I Love my Dog!

I Love my Dog!

Caught in the Act!!!

Caught in the Act!!!


Retrato de mi mejor amigo… I miss you Pino :(
Retrato de mi mejor amigo… I miss you Pino :(